en del av det vi gjort

Gjort!

Här är en del av det vi gjort! Läs mer om de projekt JR Education hittills har arbetat med.

 

Skräddarsydda Robloxspel är en av våra mest populära tjänster. Spelen vi har tagit fram har en sak gemensamt: det finns en pedagogisk tanke bakom och syftet är att på ett lekfullt sätt lösa en problemställning som beställaren har.

 

Vi har också tagit fram olika typer av andra handfasta pedagogiska produkter åt kund.

 

Boken Sola i Karlstad (Votum förlag 2024) är ett annat projekt som JR Education ligger bakom. Vi har också spökskrivit blogginlägg, skrivit texter till en sagostig i Vildaparken i Väse, tagit fram utställningstexter med mera.

en del av det vi gjort

Fastighetsbranschen CITY TEAM

Våren 2024 släppte Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Robloxspelet CITY TEAM som är konstruerat av oss på JR Education.

 

I spelet får man prova att i olika yrkesroller jobba inom fastighetsbranschen och i ”mini games” inne i spelet löser spelarna verklighetsinspirerade uppgifter. De yrken som presenteras är skötare, tekniker, värd, förvaltare, ingenjör och byggprojektledare.

 

Fastighetsbranschens syfte med CITY TEAM är att öka barn och ungdomars kännedom om branschen. 

en del av det vi gjort

Railblox på Hagfors Järnvägsmuseum

Det unika Robloxspelet ”Railblox” konstruerades av oss på JR Education – i tätt samarbete med Compare, Visit Värmland, järnvägsmuseet och Hagfors kommun – och släpptes inför sommaren 2023.

 

Railblox är en digital ”tvilling” till det fysiska järnvägsmuseet som är beläget i Hagfors.

 

I spelet finns delutmaningar i form av ”mini games”, där spelaren får gå ombord på tåg från förr och exempelvis testa att leka konduktör, styra den bångstyriga ånghästen på en smal väg eller avkoda meddelanden i telegrafen.

ai ai-workshops pedagogik

Workshops Teknikerjakten

Teknikerjakten är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Ljungbergsfonden, näringslivet i regionen och skolorna i Värmland, ända från förskolan till gymnasiet. Målet är att fler ungdomar ska intressera sig för teknik och naturvetenskap och söka till gymnasieskolans naturvetenskapliga eller tekniska program och på sikt även till högre utbildning.

 

Som en del av Teknikerjakten har universitetet i många år anlitat Johan Rosén som har konstruerat och lett workshops inom teknik och naturvetenskap för barn i olika åldrar.

en del av det vi gjort

Ericssons Science Lab i Värmskog

Under sommaren 2023 arrangerade Värmskogs hembygdsförening mfl en aktivitetsutställning kallad Ericssons Science Lab i LM Ericsson-gården i Värmskog. Syftet var att ge besökarna möjlighet att utforska olika aspekter av kommunikation, från de tidiga telegrafsystemen till dagens utveckling av AI-teknik.

 

Vi på JR Education fick i uppdrag att planera och utforma ett antal stationer i utställningen. Exempelvis konstruerade vi ett program som lät besökarna prova att använda morsekod och en ”sagomaskin” där sagor och bilder genererades med hjälp av AI.