Våra tjänster

Nyhet: skräddarsydda AI-workshops! Upptäck hur AI kan användas för text, bild och ljud!

Världsbyggen och Robloxspel

Vill du presentera din verksamhet på ett nytt sätt? Kanske mot en målgrupp som består av barn och ungdomar? Eller vill du kanske göra något annorlunda, som sticker ut och väcker nyfikenhet?

 

Vi kan bygga din egen ”värld” i Roblox, exempelvis en spelversion av era lokaler eller ett spel som åskådliggör en viss problematik och erbjuder lekfulla och underhållande sätt att hitta lösningar på allvarliga frågor.

 

Givetvis sker detta i nära samarbete med dig som kund så att vi hittar fram till det resultat som just ni önskar!

 

Det är Johan, Hampus och Johannes som arbetar med Robloxspelen hos oss.

 

Kolla här för att se exempel på sånt vi redan gjort!

roblox spelutveckling johan rosén
roblox spelutveckling

AI-workshops: AI i teori och praktik

Vad kan man åstadkomma med hjälp av AI idag? Vilka möjligheter och risker finns? Och hur kan man inkorporera AI i undervisningssituationer på ett sätt som främjar elevers kreativitet och skaparlust?

 

I våra workshops visar vi hur man med hjälp av AI kan skapa berättelser, filmer och interaktiva miljöer. Det finns idag en rad verktyg att använda för att generera text, bild och musik. Vi visar dig hur man gör!

 

Framför allt riktar vi oss till dig som på något sätt arbetar med barn eller skolelever, men även i andra verksamheter kan det finnas goda skäl att hänga med i vad som går att göra med AI idag.

 

Användningsområdena är många!

 

Men när är det lämpligt att använda AI? Förutom att våra AI-workshops ger handfasta kunskaper så går vi också in på vilka begränsningar som finns, och sätter in den snabba utvecklingen i ett större perspektiv.

 

Vi erbjuder också skräddarsydda verktyg eller applikationer som är lätta att använda i alla möjliga kontexter. 

 

Det är Johan Rosén, VD för JR Education, och Lisa Rosén, pedagog och konsult, som håller i våra workshops.

ai ai-workshop ai-workshops
ai ai-workshops
ai ai-workshops pedagogik

Föredrag om Sola i Karlstad

I den nya boken Sola i Karlstad. Dåtid, nutid, sanning, myt (Votum förlag 2024, i samarbete med JR Education) presenteras helt nya rön om Sola i Karlstad/Eva Lisa Holtz (1739-1818). Med hjälp av kyrkböcker, mantalslängder och dåtida tidningstexter berättar författaren Anna Svensson, kommunikatör och konsult på JR Education, Eva Lisa Holtz historia.

 

Läsaren får sig till livs tidigare okända omständigheter om Holtz liv och tillvaro, men huvudpersonen är också placerad i en allmänhistorisk kontext. Den som är intresserad av Karlstad under 1700- och 1800-talet får läsa om bl a. marknadsdagar, kvinnligt företagande och även följa med på en historisk krogrunda.

 

JR Education erbjuder nu ett föredrag där Anna Svensson berättar om sanning och myt kring Sola i Karlstad. Föredraget berör också bl.a. kvinnligt företagande, mat och dryck, resande och gästgiverier, kungabesök och nöjesliv. Med hjälp av ett spännande bildspel bjuder Anna på en tidsresa!

sola i karlstad anna svensson

Foto: Håkan Bylund

sola i karlstad anna svensson föredrag föreläsning

Foto: Håkan Bylund

Science center, workshops, rymdvisning – med mera!

Med hjälp av fysiska och virtuella modeller och utforskande av AI-teknik skapar vi verktyg för att förklara komplexa ämnen på ett underhållande sätt.

 

Vi riktar oss till både barn och vuxna med lärande kring exempelvis programmering, hållbarhet, design, teknik och naturvetenskap. Vårt mål är att tydliggöra komplicerade sammanhang på ett underhållande och lättbegripligt sätt.

 

Vi utvecklar också helt nytt undervisningsmaterial i samarbete med bland annat universitet, grundskolor, kommuner och bibliotek. Vår styrka är att vi kombinerar inspirerande pedagogik med tekniska lösningar som vi själva tar fram.

 

Om du vill arrangera en experimentshow, en spännande och initierad rymdvisning eller ett lättsamt föredrag om teknik och naturvetenskap är vi den perfekta partnern!